Үр дүнд: 104
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Сүхбаатар аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
2.Сүхбаатар аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
3.Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
4.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
5.Дарьгангын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
6.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
7.Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
8.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
9.Сүхбаатар аймгийн Наран сумын цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
10.Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
11.Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
12.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
13.Сүхбаатар аймгийн шүүхийн шинжилгээний албаАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
14.Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Г.Сүхбаатарын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуульАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
15.Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
16.Сүхбаатар аймгийн Наран сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
17.Сүхбаатар аймгийн Наран сумын засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
18.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
19.Сүхбаатар аймгийн угсаатны зүйн музейАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
20.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
21.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
22.Сүхбаатар аймгийн Биеийн тамир спортын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
23.Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын 3 дугаар цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
24.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
25.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
26.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын ерөнхий боловсролын дунд сургуульАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
27.Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэсАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
28.Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан сумын соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
29.Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
30.Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
31.Сүхбаатар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэсАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
32.Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Соёлын төвАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
33.Сүхбаатар аймгийн засаг даргын дэргэдэх статистикийн хэлтэсАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
34.Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын 1-р цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
35.Сүхбаатар аймгийн прокурорын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
36.Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
37.Сүхбаатар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
38.Сүхбаатар аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
39.Сүхбаатар аймгийн Жаахан шарга театрАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
40.Сүхбаатар аймгийн татварын хэлтэсАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
41.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
42.Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
43.Сүхбаатар аймгийн Нийгмийн даатгалын санАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
44.Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын ерөнхий боловсролын сургуульАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
45.Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
46.Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын Засаг даргын тамгын газарАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
47.Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын долоодугаар цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
48.Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
49.Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын арваннэгдүгээр цэцэрлэгАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
50.Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчАудитын тайланСүхбаатар аймаг2019
Үр дүнд: 104